Disclaimer

Op het gebruik van deze website ( Conceptic.be ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Conceptic Marketing & Webdesign streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Conceptic Marketing & Webdesign niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Conceptic Marketing & Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Conceptic Marketing & Webdesign en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Conceptic Marketing & Webdesign garandeert niet dat e-mails die aan Conceptic Marketing & Webdesign worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Conceptic Marketing & Webdesign te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Conceptic Marketing & Webdesign heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Conceptic Marketing & Webdesign aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit it het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Conceptic Marketing & Webdesign zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behave voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag nits it deze publicaties en uitingen op welke manier dan ok verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Conceptic Marketing & Webdesign daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.